Faste opgaver

Vision for VESTviden: Vi vil indsamle, skabe, bearbejde, bruge, formidle og nyttiggøre viden – til gavn for vore kunder, for virksomheden og for det område, vi er i.

Faste opgaver hos VESTviden: